لوله بازکنی پارک فناوری در تمامی روزهای سال به صورت شبانه روزی در خدمت همشهریان عزیز با دستگاهای پیشرفته وبه روز

بازکردن لوله آشپزخانه در پارک فناوری

رفع گرفتگی لوله توالت در پارک فناوری

فنرزدن لوله روشویی در پارک فنا وری

لوله بازکنی شبانه روزی پارک فناوری

اسید برای لوله بازکنی استفاده کنیم یا نه

اسید ریختن داخل لوله ممنوع

درمواقع گرفتگی لوله اولین چیزی که به ذهن هر انسان می آید ریختن اسید داخل لوله است .اگر لوله چدن باشد سواخ میکند واگر هم لوله فاظلاب پولیکا باشد چسب لوله ها را از بین میبرد وخطرات انسانی هم دارد برای مثال در موقع ریختن اسید امکان دارد روی دست .چشم .لباس و… بریزد واگر هم بریزد مثل آب جوش میسوزاند قبل از اسید ریختن میتوانید از ما مشاوره بگیرید